Kies een situatie

Miljoenennota: Zorgen voor betere werkgelegenheid

De economie trekt aan, maar de werkgelegenheid blijft achter. Dat baart de overheid zorgen. Het moet daarom voor ondernemers aantrekkelijker worden om mensen in dienst te nemen en werk moet lonender worden. Hoe wil het kabinet dat bereiken?

Door een verlaging van de lasten op arbeid met € 5 miljard stijgt het nettoloon voor de werknemer. De lastenverlichting is vooral gericht op werkenden met lage en middeninkomens. Hierdoor wordt het lonender voor mensen met een uitkering om aan het werk te gaan en voor mensen met een laag inkomen om meer te gaan werken. Zij gaan van elke extra euro die ze verdienen minder afdragen aan belastingen en premies. Dit jaar is dat nog ruim 28 procent, volgend jaar is het 23 procent.

Loonkostenvoordelen
Op Prinsjesdag is de nieuwe Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) gepresenteerd. De bestaande premiekortingen in de loonaangifte worden daarin vervangen door loonkostenvoordelen (LKV’s) voor het in dienst nemen van bepaalde werknemers, zoals oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking. Dit nieuwe systeem moet per 1 januari 2018 van kracht worden.

In het systeem verrekent een bedrijf de korting niet meer met de verschuldigde premies werknemersverzekeringen – zoals nu het geval is – maar krijgt deze na afloop van het kalenderjaar als tegemoetkoming terug. UWV gaat de tegemoetkoming berekenen, de Belastingdienst betaalt hem uit aan het bedrijf. Ondernemers kunnen per werknemer drie jaar lang maximaal € 6.000 LKV per jaar ontvangen.

Lage-inkomensvoordeel
Werkgevers krijgen per 1 januari 2017 onder voorwaarden recht op het zogenoemde lage-inkomensvoordeel (LIV) als ze werknemers in dienst hebben die tussen de 100% en 120% van het wettelijk minimumloon verdienen. De hoogte is afhankelijk van het gemiddelde uurloon van de werknemer: voor werknemers die tussen de 100% en 110% van het minimumloon verdienen, krijgt de werkgever maximaal € 2.000 per werknemer per jaar. Voor werknemers die tussen de 110% en de 120% van het minimumloon verdienen, krijgt de werkgever maximaal € 1.000 per werknemer per jaar.

Aan het LIV zijn twee aanvullende voorwaarden verbonden:

  • De werknemer moet minimaal 1.248 verloonde uren hebben in het jaar waarin de werkgever het LIV wil ontvangen.
  • De werknemer mag nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebben.


16-09-2015
Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top